Læsevejledning

Læsevejlederen tilbyder vejledning og støtte til elever, der har læse- eller skrivevanskeligheder. Tilbuddet om støtte gives på baggrund af en individuel test af læse-skrivefærdigheder.

Alle 1. års klasser screenes i løbet af de første uger. Her testes stavning, ordforståelse og læsehastighed. Alle resultater vurderes af læsevejlederne, som efterfølgende vil tilbyde støtte til elever med særlige behov. 

Læsevejlederne giver individuel og gruppebaseret vejledning i:

  • faglig læsning  
  • vejledning i brug af IT-hjælpemidler
  • træning i skriveteknikker og opgaveskrivning

Læsevejlederne tilbyder endvidere hjælp til elever der ikke har egentlige læse-skriveproblemer, men gerne vil forbedre deres læse- og skriveteknikker

 

Læsevejledernes træffetid kan ses på læsevejledernes skemaer i Lectio.

Mød op i træffetiden eller send en mail via Lectio til en af læsevejlederne for at aftale et mødetidspunkt

Læsevejledere

Grete Ravn Nielsen

GR

gr@mgym.dk

Inge B. Junker

IJ

ij@mgym.dk

Lotte Genefke

LG

lg@mgym.dk