Læsevejledning

Læsevejlederen tilbyder vejledning og kurser til elever, der har læse- eller skrivevanskeligheder. Tilbuddet om støtte gives på baggrund af en individuel test af læse-skrivefærdigheder.

Alle 1. års klasser screenes i løbet af de første uger. Her testes stavning, ordforståelse og læsehastighed. Alle resultater vurderes af læsevejlederne, som efterfølgende vil tilbyde støtte til elever med særlige behov. 

Læsevejlederne giver individuel og gruppebaseret vejledning i:

  • faglig læsning  
  • hurtig læsning
  • vejledning i brug af IT-rygsæk og læse-skriveprogrammer
  • stavning og tegnsætning
  • træning i skriveteknikker og opgaveskrivning
  • tilrettelæggelse af større skriftlige opgaver

Læsevejlederne tilbyder endvidere kurser til elever der ikke har egentlige læse-skriveproblemer, men gerne vil

  • forbedre deres læse-skriveteknikker
  • have hjælp til at få overblik over deres hjemmearbejde – både i form af skriftlige opgaver og læselektier

Læsevejledernes træffetid kan ses på læsevejledernes skemaer i Lectio.

Mød op i træffetiden eller send en mail (via Lectio eller FC) til en af læsevejlederne for at aftale et mødetidspunkt

Læsevejledere

GR

Grete Ravn Nielsen

GR

gr@mgym.dk

Mie Lindeman Olsen

MO

mo@mgym.dk