Tværfagligt arbejde og skriftlighed

Om det tværfaglige arbejde i gymnasiet

Gennem gymnasieforløbet er der en lang række forløb, hvor der arbejders tværfagligt. I 1g skriver eleverne dansk/historie-opgave (DHO), i 2g bliver der lavet en studieretningsopgave (SRO) i de to store studieretningsfag, og endelig i 3g er der studieretningsprojektet (SRP).

Derudover er der i den daglige undervisning mange andre fagsamarbejder fx mellem studieretningsfagene.

Læs mere på skolens Skriftlighedssite

Tværfagligt arbejde og skriftlighed 2.0