Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse (at) er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder: naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. I at arbejdes der med betydningsfulde natur- og kulturfænomener, almenmenneskelige spørgsmål, vigtige problemstillinger og centrale forestillinger fra fortid og nutid med anvendelse af teorier og metoder fra alle områder.

Før eksamen i at for 3g og 4td:

28. januar 2019     Orientering om AT og offentliggørelse af selve opgaven (link følger) 
30. januar 2019  Markedsrunde (se Lectio) 
1. februar 2019  Valg af fag og foreløbigt emne (sker via Lectio) 
5. februar 2019 Fordeling af vejledere offentliggøres
7. februar 2019  Første AT-vejledning (10 minutter) 
19. – 20. februar 2019  Anden AT-vejledning (20 minutter) 
14. – 15. marts 2019 Tredje AT-vejledning (20 minutter) 
1. april 2019  Aflevering af synopsis (kl 8:00 via Lectio) 

 

redAarow    Læreplanen for AT

redAarow    AT-folder for elever startet i 2015 eller senere

redAarow    Ressourcerum 2019

redAarow    Præsentation 29. januar 2019