Dansk/historie-opgave

I slutningen af 1g arbejder eleverne med en tværfaglig opgave i dansk og historie, den såkaldte DHO.

Ifølge gymnasiebekendtgørelsen skal hver elev i løbet af 1. eller 2.g besvare en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller tværfagligt i begge fag. På Marselisborg Gymnasium har vi valgt at lade alle elever skrive opgaven tværfagligt, fordi det er med til at træne de øvrige tværfaglige opgaver i gymnasiet (SRO og SRP).  DHO-forløbet anvender processkrivning, så eleverne får feedback på det, de har skrevet undervejs.