Naturvidenskabeligt grundforløb

Det natuvidenskabelige grundforløb (NV) er en del af det gymnasiale grundforløb. Her vil eleverne gennem to forløb stifte bekendtskab med flere af de naturvidenskabelige fag, biologi, fysik, kemi og naturgeografi. NV har til formål at gøre naturvidenskab interessant ved at tage udgangspunkt i en dagligdags problemstilling.

NV er en del af den generelle introduktion til gymnasiet som er obligatorisk for alle elever i 1.g. Forløbet tager udgangspunkt i en dagligdags problemstilling, og et samlet nv forløb består i realiteten af to mindre forløb. 

De to forløb planlægges af det enkelte nv-team, derfor forekommer der mange forskellige emner inden for nv. Men formålet med faget er som sagt at skabe interesse for naturvidenskab for eleverne. Hvorfor forløbene også er komprimeret så eleverne oplever nv som en projektperiode, hvor der er stort fokus på naturvidenskab. I løbet af nv tilstræbes det at klasserne kommer på en ekskursion, for at se hvorledes naturvidenskaben anvendes udenfor skolen. Endvidere skal eleverne introduceres til laboratoriearbejdet samt rapportskrivning i de naturvidenskabelige fag.