Studieretningsopgave

Som forberedelse til studieretningsprojektet i 3g skal eleverne udarbejde en række større skriftlige opgaver. Studieretningsopgaven (SRO’en) i 2g er en af dem.

SRO’en skrives i to studieretningsfag og har fokus på både fagspecifikke og tværfaglige mål. Der bliver typisk undervist i emnet for opgaven i begge fag, hvorefter der er afsat to skrivedage uden undervisning, hvor eleverne færdiggør opgaven.