Studieretningsprojekt

I 3.g skal hver elev udarbejde et studieretningsprojekt.

Studieretningsprojektet skrives som hovedregel i to fag, hvoraf mindst et fag er på A-niveau og mindst et fag er et studieretningsfag. Studieretningsprojektet skrives inden for et område og en faglig problemstilling, der giver mulighed for fagligt samspil mellem to fag, eleven har eller har haft.

Her findes den samlede plan for skriftlighed (DHO, SRO, SRP)