Europalinjen med engelsk og fransk

Kom ud og oplev verden! Kom ud og bland dig i og med verden! Og kom ud med en solid sproglig og kulturel bagage. Europalinjen er din vej til at kunne begå dig i en europæisk virkelighed med globalt udsyn. Vi udforsker sprog, kultur og samfundsforhold – sammen i klasselokalet, på ekskursioner og ture til udlandet og via samarbejde med forskellige virksomheder, med universiteter og med kulturinstitutioner.

Denne studieretning er for dig, som også har lyst til at kommunikere internationalt. Metropoler som London,
New York, Paris og Berlin tiltrækker mange mennesker, og med denne studieretning vil du komme til at
fordybe dig i britisk og amerikansk og tysk eller fransk litteratur, kunst, politik og livsstil.
Med denne studieretning vil du komme på 3 ture i løbet af din gymnasietid. Vi prioriterer ture, hvor vi kan
træne vores sprog, hvor vi kan blive klogere på landenes kultur, på vores forskelligheder, men også på hvad
vi alle som europæere har tilfælles. Klassen har typisk samme lærere i Engelsk og Samfundsfag, men er så
delt op i to hold med Tysk eller Fransk.

Du vil få et indgående kendskab til nogle af den vestlige verdens centrale stater, og du vil via en kreativ og aktuel undervisning blive i stand til at kommunikere på et højt niveau både mundtligt og skriftligt og dermed få gode forudsætninger for at begå dig i en global verden. På denne studieretning, hvor det tredje studieretningsfag er samfundsfag, vil der ud over kunst og kultur bl.a. blive arbejdet med emner som
moderne politik, velfærdsmodeller og sociologi.

Fransk

I den daglige franskundervisning fokuserer vi på kommunikative og kulturelle kompetencer. Dvs. at vi ikke
blot lærer at tale sproget, men at vi også lærer om kulturelle koder, værdier, livsstil – og meget andet. Vi skal
f.eks. lære, hvordan det er at være ung og gå i skole i Frankrig. Vi skal snakke med de unge fransktalende – enten virtuelt fra klasseværelset eller via studietur og besøg.
Franskfaget vil ofte indgå i tværfaglige samarbejder med de andre studieretningsfag, og du kan komme til at beskæftige dig med EU, integrationsproblematikker, national og kulturel identitet og andre
samfundsrelevante emner.