Forløb

Et typisk forløb på denne studieretning vil integrere kultur- og samfundsmæssige aspekter i fransktalende dele af verden.

Eksempler på forløb:

Integration

Frankrig og Belgien er eksempler på europæiske lande, der – ligesom Danmark – er udfordrede i forhold til integration. I et forløb om integration vil vi blandt andet undersøge årsagerne til, at indvandrere og efterkommere af indvandrere kan have svært ved at blive en integreret del af samfundet, samt hvilken betydning dette kan have for indvandrernes selvforståelse og samfundets syn på dem. Vi arbejder med kultur- og identitetsspørgsmål, og vi beskæftiger os med politik og teori på området.

Fattigdom

I Frankrig er antallet af fattige stigende.

Hvad er fattigdom egentlig, og hvilken betydning har fx den sociale arv, når det kommer til fattigdom?

Vi ser også på, hvordan Frankrigs velfærdsmodel er indrettet og på arbejdsmarkedets betydning for fattigdom.

Immigration

Fag: Engelsk og samfundsfag

Hvorfor søger så mange immigranter Storbritannien og USA?

Vi undersøger immigrationsmønstre i et historisk perspektiv og kigger nærmere på, hvordan man i nutiden lever som legal hhv. illegal indvandrer i de forskellige lande. I den forbindelse arbejder vi med spørgsmålet om, hvilken betydning de mange indvandrere har for den britiske og amerikanske kultur og subkultur i et multikulturelt samfund og for det politiske landskab.