Forløb

I studieretningen med engelsk, spansk og latin foregår arbejdet dels enkeltfagligt og tværfagligt, og der bliver blandt andet arbejdet med følgende fælles temaer:

Eksempler på forløb:

Immigration i USA

Fag: Engelsk og spansk

Hvordan etablerer man en identitet på tværs af forskellige kulturer? Hvilke traumer oplever illegale flygtninge og hvordan kan disse afhjælpes? Hvilke drømme håber flygtningene at få opfyldt i USA? Og hvordan hænger lykke og levestandard sammen?

Vi undersøger immigrationsmønstre i et historisk perspektiv og kigger nærmere på, hvordan man i nutiden lever som legal hhv. illegal indvandrer i de forskellige lande.

Unge i forkellige kulturer

Fag: Engelsk, spansk og dansk

Hvordan adskiller barndommen og ungdommen i Spanien, England og Danmark sig fra hinanden?

Hvilken betydning har det for de forskellige nationaliteters identitetsudvikling?

Hvilke kulturmæssige forskelle kan spores mellem spaniere, englændere og danskere?

Blodig underholdning

Fag: spansk og latin

Var gladiatorkampe god underholdning for romerne og kan tyrefægtning sammenlignes med det?
Hvilke rolle spiller denne form for underholding som identifikationsgrundlag?
Vi undersøger og sammenligner disse underholdningsformer.