Samfundsfag

Studieretning med MA, SA

I denne samfundsvidenskabelige studieretning kombinerer du matematik og samfundsfag. Det giver gode muligheder for at komme godt rundt i de samfundsmæssige problemstillinger med en særlig vægt på matematiske aspekter som modellering og økonomi.

Studieretning med SA og EN

Studieretningen er orienteret mod dem, der interesserer sig for den naturvidenskabelige beskrivelse af mennesket og naturen. Her vil der være mulighed for at komme ind på emner som medicin – hvordan det virker og fremstilles – euforiserende stoffer, nervegifte og genteknologi og meget andet. Studieretningen giver desuden mulighed for at orientere sig mod det samfundsvidenskabelige og humanvidenskabelige inden for emner som miljø, bakterieresistens og hormonforstyrrende stoffer. Emner som kan behandles såvel videnskabeligt som politisk og etisk….

Studieretning med SA, FR

Studieretningen er til dig, der er interesseret i og vil arbejde seriøst med sprog, kultur og samfundsmæssige forhold.
Der vil blive fokuseret på kommunikative kompetencer og sociale, historiske og kulturelle forhold, så du kan begå dig i en europæisk virkelighed med globalt udsyn. Studieretningsfagene vil ofte indgå i tværfaglige samarbejder, hvor du f.eks. kan komme til at beskæftige dig med EU, integrationsproblematikker, national og kulturel identitet og andre samfundsrelevante emner.