Europalinjen med engelsk og tysk

Kom ud og oplev verden! Kom ud og bland dig i og med verden! Og kom ud med en solid sproglig og kulturel bagage. Europalinjen er din vej til at kunne begå dig i en europæisk virkelighed med globalt udsyn. Vi udforsker sprog, kultur og samfundsforhold – sammen i klasselokalet, på ekskursioner og ture til udlandet og via samarbejde med forskellige virksomheder, med universiteter og med kulturinstitutioner.

Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold. Faget omfatter anvendelse af engelsk i tale og skrift og en teoretisk viden om fagets stofområder. Det er formålet med undervisningen, at eleverne opnår evne til at forstå og anvende det engelske sprog, således at de kan orientere sig og agere i en globaliseret verden. Det er formålet, at eleverne opnår viden om britiske, amerikanske og andre engelsksprogede landes samfundsforhold og kulturer.

Engelsk

Denne studieretning er for dig, som også har lyst til at kommunikere internationalt. Metropoler som London,
New York, Paris og Berlin tiltrækker mange mennesker, og med denne studieretning vil du komme til at
fordybe dig i britisk og amerikansk og tysk eller fransk litteratur, kunst, politik og livsstil.
Med denne studieretning vil du komme på 3 ture i løbet af din gymnasietid. Vi prioriterer ture, hvor vi kan
træne vores sprog, hvor vi kan blive klogere på landenes kultur, på vores forskelligheder, men også på hvad
vi alle som europæere har tilfælles. Klassen har typisk samme lærere i Engelsk og Samfundsfag, men er så
delt op i to hold med Tysk eller Fransk.

Du vil få et indgående kendskab til nogle af den vestlige verdens centrale stater, og du vil via en kreativ og aktuel undervisning blive i stand til at kommunikere på et højt niveau både mundtligt og skriftligt og dermed få gode forudsætninger for at begå dig i en global verden. På denne studieretning, hvor det tredje studieretningsfag er samfundsfag, vil der ud over kunst og kultur bl.a. blive arbejdet med emner som
moderne politik, velfærdsmodeller og sociologi.

Tysk

Der er mange gode grunde til at lære tysk. Tysk tales af ca. 100 mio. mennesker fordelt på flere lande i Centraleuropa. Danmark er tæt knyttet til Tyskland både kulturelt og økonomisk. Berlin og Hamburg er kulturelle kraftcentre, og Tyskland er Danmarks største handelspartner. Derfor kan du få god brug for at kende tysk sprog, kultur, historie op politik.
Vi træner mundtlig og skriftlig sprogfærdighed ved at tale tysk, lytte til tysk – talt af tyskere – og ved at læse tekster og skrive om dem. Emnerne for tekstlæsningen kan fx være det moderne liv, identitet, indre og ydre rejser, storbyen, livets gang i det delte og det genforenede Tyskland, men også om Tyskland før 1945.

Tysk