Antallet og mulighederne for valgfag afhænger af studieretningen og af, om sprog 2 er et begynder- eller fortsættersprog
Studieretninger

Mindst ét af fagene biologi, fysik, kemi, matematik og naturgeografi skal indgå på B-niveau i fagrækken enten som fag i studieretningen eller som valgfag

Man kan vælge et fag på B-niveau, hvis man i forvejen har faget på C-niveau, og på samme måde er der krav om at have faget på B-niveau for at kunne vælge det på A-niveau

Man kan ikke vælge et fag på et bestemt niveau, hvis man har det eller har haft det i forvejen