Using Works of Art

Af Doris Hostrup

Vi er en gruppe lærere i design, arkitektur og billedkunst, Doris Hostrup, Ellen Rokkjær og Jens Aarup, der har deltaget i kurset Using Works of Art in the Classroom: Theory and Practice afholdt på European Cultural Academy i Venedig d.25.-30.okt.’21.  Kurset var en del af Erasmus+ programmet og blev finansieret af den Europæiske Union.

På kurset blev vi præsenteret for  forskellige tilgange til at anvende kunst i mange faglige kontekster. Fx kunst som igangsætter af diverse processer, kunst som oplæg til og fremmer af dialog samt  kunst som fælles overnationalt sprog, der kan bruges af alle og på tværs af kulturer.

Tilbage i Danmark har vi vidensdelt med skolens lærerkollegie og på en pædagogisk temadag afprøvet nogle af de praktiske øvelser, som vi havde med hjem fra kurset. I de kommende måneder arbejder vi videre i klasserummet, hvor vores elever står for skud.