Udfordringer med vand

8. februar 2019 af Marianne Knudsen og Torben Hviid

Fredag den 8. februar havde skolens naturgeografiklasser (2ess, 2se3 og 3Ng) besøg af ingeniør Pia Jacobsen fra Aarhus Vand. Pia har de sidste 2 år været udlånt til vandforsyningen i Californien og kunne fortælle om de massive vandproblemer, man har i en stat med storbyer som San Francisco, Los Angeles og San Diego med hastigt voksende befolkninger, der kræver rent drikkevand. Samtidigt skal der være vand nok til landbruget og virksomhederne. Danskerne er specialister i vandbesparende foranstaltninger, og det kom bag på amerikanerne, at der var noget, man var meget bedre til ude i verden end i USA. Pia Jacobsen fortalte også om sit karriereforløb fra gymnasiet til uddannelse som vandingeniør, samt om de trusler vi i Danmark står overfor i forhold til vores drikkevand.