Udeblivelse

En eksamen/årsprøve anses for at være begyndt, når uddelingen af opgaver er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, titlen, forberedelses-materialet eller lignende.

Der skal gives en bedømmelse, når prøven er begyndt og ikke afbrudt på grund af bortvisning eller på grund af sygdom.

En eksaminand, der udebliver fra eller kommer for sent til en prøve, har ikke krav på at aflægge prøven.

 

En grundigere beskrivelse af ovenstående kan I finde via links i menuen til højre